PL
EN

Kadra

Co wyróżnia nauczycieli, terapeutów, pomoce nauczycieli w Jaskini Talentów.Nasi pracownicy są kompetentnymi, dojrzałymi osobami, które lubia pracować z dziećmi i praca jest ich pasją. Jaskiniowi nauczyciele są pełni twórczej energii i zapału. Kształtują w dzieciach twórczą postawę, rozwijają ich indywidualne zainteresowania i uzdolnienia. Tworzą miłą i ciepłą atmosferę, która sprawia, że każdy wychowanek czuje się u nas jak w bezpiecznie i komfortowo.
Nasi nauczyciele posiadają kwalifikacje do pracy w przedszkolu wymagane przez MEN. Regularnie uczestniczą w dodatkowych formach doskonalenia, kursach, warsztatach, podejmują studia podyplomowe i systematycznie osiągają kolejne stopnie awansu zawodowego, w czym wspiera ich i zachęca Jaskinia Talentów.

Nasz zespół specjalistów czuwa nad rozwojem każdego dziecka.

Anna Kramek- Machuta (współzałożyciel, psycholog, terapeuta SI, warsztatowiec), oraz Sylwia Miller (współzałożyciel, pedagog, psychoterapeuta, terapeuta SI, nauczyciel wspomagający,  warsztatowiec) systematycznie współpracują z kadrą pedagogiczną i rodzicami. Na podstawie obserwacji doradzają wychowawcom i wspierają ich pracę. Prowadzą warsztaty dla nauczycieli i rodziców.Opracowują program warsztatów dla dzieci, wspierających integrację, umiejętność dobrej komunikacji i radzenia sobie z emocjami, oraz czuwają nad jego realizacją przez zespół psychologów. Sylwia Miller i Anna Kramek- Machuta są specjalistami o dużym doświadczeniu w pracy z dziećmi i ich rodzicami w zakresie psychologii, terapii rozwojowej, a także klinicznej.
image
Logopeda prowadzi stałą kontrolę nad każdym potrzebującym  dzieckiem.Logopeda realizuje program profilaktyki i terapii logopedycznej. Głównym celem tych zajęć jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w edukacji szkolnej.
Instruktorzy zajęć dodatkowych.Bogata oferta zajęć dodatkowych sprawia, że współpracuje z nami wielu profesjonalnych i sprawdzonych instruktorów. Realizują oni atrakcyjne, specjalnie opracowane programy zajęć prowadzonych – zgodnie z potrzebami dzieci – w formie zabaw. Instruktorzy wspierają nauczycieli w odkrywaniu i rozwijaniu szczególnych uzdolnień dzieci.
W Jaskini Talentów pracują ludzie z pasją, doświadczeniem i odpowiednimi kwalifikacjami. Zuzia z grupy Sprytnych Ważek jest doświadczonym pedagogiem, świetnym metodykiem nauki czytania oraz rozwijania kompetencji matematycznych. Pracująca z nią Agata czuwa nad rozwojem ruchowym dzieci, prowadząc ćwiczenia ciała i zajęcia sensoryczne. W grupie Misiów nad prawidłowym rozwojem poznawczym, emocjonalnym i społecznym czuwa Marta, pomaga jej w tym Ola- psycholog dziecięcy. W grupie Ciekawskich Małpek jest ciepła i kreatywna Klaudia, która tworzy z dziećmi rozmaite masy plastyczne, uczy dzieci poprzez ruch i muzykę oraz Kateryna, dbająca o harmonijny rozwój dzieci i ich bezpieczeństwo. Nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami czuwa pedagog specjalny Marysia oraz całe grono specjalistów; logopeda, pedagog przedszkolny, psycholog, fizjoterapeuta.
Jaskinia Talentów współpracuje z:
Dbając o rozwój uzdolnień i zainteresowań dzieci, proponujemy  ciekawe zajęcia dodatkowe.Zajęcia dodatkowe i projekty prowadzone są przez wysokiej klasy instruktorów, profesjonalnych trenerów, lektorów i nauczycieli.
connect_without_contact
Skontaktuj się z nami i porozmawiajmy o Twoim dziecku w Jaskini Talentów.Prowadzimy zapisy do grup przedszkolnych i zerówkiSkontaktuj się z nami →