PL
EN

Czym się wyróżniamy?

Dlaczego warto wybrać przedszkole Jaskinia Talentów.
Przedszkole Jaskinia Talentów, to wyjątkowe miejsce z ponad 12-letnim doświadczeniem, oferujące dzieciom ciepłą atmosferę i troskliwą opiekę na wysokim poziomie, Jaskiniowi nauczyciele i opiekunowie, to kompetentne osoby kochające dzieci, oraz specjaliści: pedagodzy, pedagog specjalny, terapeuci, terapeuci SI, psycholog, fizjoterapeuta, logopeda.
Nasze wieloletnie doświadczenie, wysokie kompetencje zapewniają dzieciom odpowiednie warunki do rozwoju w harmonijny sposób.

Co nas wyróżnia?

 • Autorski program adaptacji dzieci, pomagający dzieciom wejść świat przedszkolny w sposób komfortowy i jak najmniej stresujący.
 • Edukacja przygotowująca do pójścia do szkoły.
 • Wykwalifikowana i kompetentna kadra.
 • Program wychowawczy bazujący na wzajemnym szacunku i miłości.
 • Język angielski każdego dnia.
 • Wczesna nauka czytania i pisania poprzez zabawę, nauka czytania globalnego i sylabowego.
 • Wczesna edukacja matematyczna metodą „Dziecięcej matematyki” prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.
 • Zajęcia dodatkowe – wszechstronny rozwój uzdolnień i zainteresowań dzieci.
 • Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci – wejście do przedszkola zabezpieczone kodem, oczyszczacze powietrza w salach dydaktycznych, stały nadzór kamer.
 • Opieka specjalistów – współpraca z zespołem specjalistów, w swoim zespole posiadamy:
  • terapeutów,
  • terapeutów SI,
  • nauczyciela wspomagającego,
  • pedagoga,
  • pedagoga specjalnego,
  • psychologa,
  • logopedę,
  • fizjoterapeutę.
 • Wspomaganie rozwoju dzieci.
 • Imprezy dla dzieci – cyklicznie organizowane przedszkolne imprezy tematyczne, mikołajki, dzień rodziny, dzień dziecka, bal karnawałowy, imprezy muzyczne, spektakle teatralne, pokazy art.
 • Sale dydaktyczne przygotowane do pracy z dziećmi zaaranżowane w przytulny sposób, profesjonalnie zagospodarowane w pomoce dydaktyczne zachęcające dzieci do rozwijania się. Sale są monitorowane.
 • Dwa własne place zabaw.
Nauczyciele korzystają z wiedzy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniającej teorie i koncepcje Nonviolent Communication (NVC) Marshalla B. Rosenberga – czyli porozumienie bez przemocy. Poglądy i teorie Jespera Julla odnoszące się do przyjaznego, pełnego szacunku towarzyszenia dziecku uwzględniając jego potrzeby nie zapominając jednocześnie o swoich. W świecie porozumienia bez przemocy – Marshall B. Rosenbero pisze o komunikacji, która jest niezbędna w pracy z małym człowiekiem. Rosenberg pokazuje czytelnikowi jak wyrażać siebie i swoje potrzeby, szanując i dostrzegając potrzeby innych.
Kadra cyklicznie bierze udział w szkoleniach i warsztatach. Podobnie oferujemy szkolenia i warsztaty dla rodziców.